Vážené dámy a páni,
priatelia,

vítam Vás na oficiálnej internetovej stránke Honorárneho konzulátu Jordánskeho hášimovského kráľovstva v Slovenskej republike.
Je pre mňa veľkou cťou a zodpovednosťou napomáhať prepájaniu našich dvoch krajín, srdca Blízkeho Východu a srdca Európy, ktoré – som presvedčený – sú pripravené vytvoriť silný pulz vzájomnej prosperity a úspechu v oblasti hospodárstva, vzdelávania, kultúry, turizmu, ako aj spoločenskej zodpovednosti a solidarity.
Napriek tomu, že naše krajiny, Slovensko a Jordánsko, sú malé, zohrávajú významnú úlohu v stabilite oboch regiónov. Navyše, spája nás i spoločná história, keďže obe krajiny boli v minulosti Rímskym územím.
Slovensko si vydobylo svoje miesto v demokratickej Európe. S Jordánskom nás osobitne spája spoločný záujem o budovanie pokojného sveta a lepšej budúcnosti.
V úzkej spolupráci s jordánskym veľvyslanectvom vo Viedni, ako aj s relevantnými inštitúciami v Jordánsku, som pripravený podporiť všetky dobré snaženia a spoločné projekty.

S úctou,

Jaroslav Rebej
honorárny konzul